Kraków, ul. Anny Szwed-Śniadowskiej

Ankieta dotycząca inwestycji w ramach Programu Mieszkanie Plus

Celem niniejszej ankiety jest określenie zainteresowania inwestycją w ramach programu Mieszkanie Plus która budowana jest w Krakowie, przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej. Informacje udzielone przez Państwo będą przydatne przy rozwijaniu Programu Mieszkanie Plus i optymalizacji innych inwestycji znajdujących się w przygotowaniu.

Jednocześnie informujemy, że wypełnienie ankiety NIE oznacza formalnego złożenia wniosku o najem mieszkania w ramach Programu MIeszkanie Plus.