Toruń

Ankieta dotycząca inwestycji w ramach Programu Mieszkanie Plus

Celem niniejszej ankiety jest określenie wstępnego zainteresowania mieszkańców miejscowości inwestycją w ramach programu Mieszkanie Plus, która jest planowana w Toruniu, przy ulicy Okólnej. Informacje udzielone przez Państwo będą przydatne przy rozwijaniu programu oraz realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

Jednocześnie informujemy, że wypełnienie ankiety nie oznacza formalnego złożenia wniosku o najem mieszkania w ramach Programu.