Września, ul. Bronisławy Śmidowicz

Ankieta dotycząca inwestycji w ramach Programu Mieszkanie Plus

Celem niniejszej ankiety jest określenie zainteresowania inwestycją w ramach programu Mieszkanie Plus, która powstaje we Wrześni, przy ulicy Bronisławy Śmidowicz. Informacje udzielone przez Państwo będą przydatne przy rozwijaniu Programu Mieszkanie Plus i optymalizacji innych inwestycji znajdujących się w przygotowaniu.

Jednocześnie informujemy, że wypełnienie ankiety NIE oznacza formalnego złożenia wniosku o najem mieszkania w ramach Programu Mieszkanie Plus.